You are here: Home
Suy niệm đàng Thánh Giá của Đức Thánh Cha Phanxicô tại hý trường Colosseo: 18-4-2014

Suy niệm đàng Thánh Giá của Đức Thánh Cha Phanxicô tại hý trường Colosseo: 18-4-2014

ROMA. Giống như năm ngoái và theo vết các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu Tuần Thánh 18-4-2...

Giới trẻ Giáo phận Hải Phòng gặp mặt và tĩnh tâm nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ XXIX

Giới trẻ Giáo phận Hải Phòng gặp mặt và tĩnh tâm nhân ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ XXIX

 

Chúa nhật Lễ Lá, ngày 13/4/2014, theo chương trình đã hoạch định, Ban mục vụ Giới trẻ Giáo phậ...

Thông báo về việc tham dự Đại hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

Tel : 0313 502 205

Email :

Thông báo về việc tham dự Đại hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

Tel : 0313 502 205

Email :

Thông báo của BMVGT GP

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

Tel : 0313 502 205

Email :

Chương trình Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần XI

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

Tel : 0313 502 205 ; Mobile : 0987 ...

Suy niệm thứ sáu tuần XXX thường niên năm C

Suy niệm thứ sáu tuần XXX thường niên năm C

"Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,12)

Lời C...

Bài đọc thánh lễ thứ sáu tuần XXX thường niên năm C

Bài đọc thánh lễ thứ sáu tuần XXX thường niên năm C

Bài Ðọc I: Kh 7,2-4.9-14

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nư...

Thông báo về việc tham dự Đại hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

46 Hoàng Văn...