You are here: Home
Ngày thứ năm chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày thứ năm chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

 
 
 
Ngày thứ năm chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô:
 
Hãy đón nhận ơn hoà  giải  ...
Ngày thứ tư chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày thứ tư chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

 
 
 
Ngày thứ tư chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô:
 
“C hỉ    thể  đối thoại   nếu...
Ngày thứ ba chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày thứ ba chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

 
 
 
Ngày thứ ba chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô:
 
Chỉ có   chứng   tá của niềm v...
Ngày thứ hai chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày thứ hai chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

“Hãy trở nên những thừa sai loan báo Tin Mừng”
WHĐ (16.08.2014) – Ngày thứ hai của chuyến tông du Hàn...
Ngày thứ nhất chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày thứ nhất chuyến tông du Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Phanxicô

 
 

 

“Một dân tộc khôn ngoan và vĩ đại không chỉ trân trọng truyền thống của tổ tiên mà còn biết qu...

Giới trẻ Việt Nam tham dự Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu

Giới trẻ Việt Nam tham dự Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu

 

DAEGU, HÀN QUỐC  –  Tham dự Đại hội  Giới  t rẻ  châu Á lần t hứ sáu   tại giáo phận  Daejeon,  Hàn Q...

Huynh đoàn giáo dân Đaminh Giáo phận hân hoan mừng lễ kính thánh Quan thầy

Huynh đoàn giáo dân Đaminh Giáo phận hân hoan mừng lễ kính thánh Quan thầy

Hôm nay, ngày 8/8/2014, anh chị em huynh đoàn giáo dân Đaminh trong toàn Giáo phận Hải Phòng, cùng q...

Ngày hội thi giáo lý Giáo phận hè 2014

Ngày hội thi giáo lý Giáo phận hè 2014

Cứ mỗi khi hè về, khi mà cuốn sách nơi nhà trường tạm gấp lại, thì với các em thiếu nhi tại các xứ h...