You are here: Home

Chương Trình Phát Thanh Tiếng Việt Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

E-mail Print PDF

 

1. Nghe chương trình mới nhất

Giờ Phát Thứ Nhất : Từ 6:30 đến 6:57 sáng, giờ Việt Nam, trên làn sóng 31m (9,670 KHz)
Giờ Phát Thứ Nhì : Từ 8:30 đến 9:27 sáng, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19m (15,530 KHz)
Giờ Phát Thứ Ba : Từ 5:30 đến 6:27 chiều, giờ Việt Nam, trên làn sóng 25m (11,850 KHz)
Giờ Phát Thứ Tư : Từ 8:00 đến 8:27 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 25m (1,1850KHz)
Cập nhật ngày 1 tháng 10 năm 2007 

 

 

 

2. Tải các Chương trình đã phát về máy tại đây